Tafelen met een Hart voor Kinderen, een hartverwarmende actie, waarbij samen met restaurants in Vlaanderen stevige projecten mogelijk worden gemaakt in de ondersteuning van de opvoeding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Van elk gerecht met een ♡ op de menukaart gaat een vooraf bepaald bedrag of percentage naar een project voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in Vlaanderen.

Gedurende de periode van 14 februari tot en met 31 maart kan het publiek kiezen uit een aantal restaurants met een 'Hart voor Kinderen'.

In 2020 is ISPC opnieuw sponsor met een hart.

Verschillende restaurants bieden jaarlijks enkele suggesties en/of menu's aan op hun kaart en schenken een deel van die opbrengst aan Pedagogisch Centrum Wagenschot en vzw Stappen.

Door lekker te gaan eten helpt u in één klap kwetsbare jongeren uit twee sociale voorzieningen!

Oprichters van de actie?
Het Pedagogisch Centrum Wagenschot (PCW) biedt onderwijs, opvoeding en (indien nodig) een thuis aan jongeren met ernstige problemen ten gevolge van emotionele en gedragsstoornissen, verstandelijke beperking, maatschappelijke achterstand of kansarmoede. Vzw Stappen is een begeleidingstehuis in Sint-Amandsberg voor meisjes tussen 14 en 18 jaar, geplaatst door de Jeugdrechter of via Jeugdhulpregie. Het is vooral gericht op het (her)verbinden van de jongere met zijn omgeving en zijn eigen verlangens. De vzw Stappen is door de overheid erkend als 'Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning' (CANO).
Sinds 2015 hebben Pedagogisch Centrum Wagenschot en vzw Stappen de handen in elkaar geslaan.

Meer informatie kan u hier terugvinden.